Image

Huyện ủy Bắc Bình tổng kết 15 năm về công tác dân tộc

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc; đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì với sự tham dự của các đồng chí Huyện ủy viên (khoá XI), cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn.