HUYỆN BẮC BÌNH PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “Tìm hiểu lịch sử truyền thống Đảng bộ huyện Bắc Bình”

          Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục lịch sử truyền thống của huyện, nâng cao tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2019), Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình phát động cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử truyền thống Đảng bộ huyện Bắc Bình”.