Image

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22, 23, 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  • Huỳnh Anh
  • /
  • 8.9.2021 - 16:5

Sáng ngày 07/9/2021, đồng chí Bùi Tấn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22, 23, 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng ở 2 điểm cầu: Hội trường và phòng họp Huyện ủy.