Bắc Bình: Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2017

Sáng ngày 29/12/2017, đồng chí Trương Minh Phương - Chủ tịch UBMT. TQVN huyện cùng các đồng chí Thường trực Mặt trận huyện chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018; đến dự có đồng chí Nguyễn Di - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Lam Phương - Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Mai Văn Vụ - Phó Chủ tịch UBND huyện, thành viên ủy ban Mặt trận khóa VIII. 

       Tại hội nghị, đồng chí Vũ Chung Đức - Phó Chủ tịch UBMT.TQVN huyện thông qua Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận năm 2017; đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đã thông báo tóm tắt tình hình hoạt động HĐND huyện năm 2017, phương hướng năm 2018; đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện thông báo tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017, phương hướng năm 2018.

        Hội nghị cũng đã có 9 ý kiến tham gia thảo luận những vấn đề chung mà nhân dân đang quan tâm, như tôn giáo, tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, …), xây dựng mô hình và các giải pháp, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, qua đó đề xuất cách làm, giải pháp cụ thể nhằm làm tăng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và tổ chức Mặt trận các đoàn thể, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

        Trong năm 2017, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đã nêu cao vai trò, nhiệm vụ của mình trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Mặt trận đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các  phong trào thi đua yêu nước, nhiều cuộc vận động thiết thực như là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, tương thân tương ái. Vai trò của mặt trận tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng cụ thể, đạt kết quả rõ nét thông qua việc triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khoá XI). Chú trọng phối hợp nắm bắt, giải quyết các vấn đề công tác dân tộc tôn giáo trên địa bàn huyện. Tập trung xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ và năng lực công tác cho cán bộ làm công tác Mặt trận; tập trung đổi mới phương thức nội dung hoạt động theo hướng đi vào chiều sâu, sát cơ sở, có tác dụng thiết thực đối với từng địa bàn dân cư và hộ gia đình. Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã động viên, phát huy tính sáng tạo của các đoàn viên, hội viên xây dựng nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực: kinh tế, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, khuyến học, chăm sóc những người có hoàn cảnh khó khăn.

        Tuy nhiên, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của một số tổ chức Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng của huyện và cơ sở chưa toàn diện, hiệu quả chưa cao; Phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân vẫn chưa theo kịp yêu cầu mới; các cuộc vận động, phong trào thi đua có nơi còn hình thức, chưa hiệu quả; công tác xây dựng mô hình, điển hình trong các lĩnh vực chưa được nâng cao, chưa thật sự phát huy và lan tỏa. Năng lực cán bộ và điều kiện hoạt động của Mặt trận các cấp còn bất cập, ông tác nắm thông tin tình hình ở cơ sở có lúc có việc chưa kịp thời.

        Về nhiệm vụ năm 2018, Hội nghị cũng đã thống nhất tập trung phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Mặt trận các cấp, trong đó, chú ý đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu triển khai các giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, phát huy tốt vai trò các tổ chức, cá nhân thành viên Mặt trận, đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở và các vị có uy tín trong tôn giáo, đồng bào dân tộc góp phần tạo thành sức mạnh tổng hợp triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ công tác năm 2018, đặc biệt quan tâm đến công tác Bảo hiểm xã hội toàn dân. Quan tâm hướng dẫn tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2018 - 2023; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội cấp huyện.             

        Nhân dịp này UBND huyện đã trao giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân; Thường trực Ủy ban MTTQ huyện trao tặng giấy khen đối với 5 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2017. Hội nghị đã cho thôi 02 ủy viên Ủy ban Mặt trận đối với ông Hồ Hồng Chiến- Nguyên Chủ tịch UB Mặt trận xã Sông Lũy, ông Phạm Hoàng Tuấn- Nguyên Chính trị viên BCH Quân sự huyện, đồng thời bầu bổ sung ông Ngô Đức Vũ- Thượng tá- Chính trị viên BCH Quân sự huyện làm thành viên ủy ban Mặt trận huyện khóa VIII.                        

          Với quyết tâm hành động thống nhất và đạt nhiều kết quả hơn trong năm 2018, Hội nghị đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ và rất dân chủ, hứa hẹn một năm mới với nhiều thắng lợi mới./.