Đại hội Đảng bộ Trường THPT Bắc Bình

        Trong không khí cả nước long trọng kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2020), ngày 19/5/2020, Đảng bộ Trường THPT Bắc Bình tiến hành Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Tấn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại dện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy.

        Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị đạt được những kết quả quan trọng. Trong công tác chuyên môn, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chất lượng hàng năm của học sinh vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII đề ra. Đảng ủy chỉ đạo Ban giám hiệu nhà trường duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào thi đua, các cuộc vận động được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong đơn vị được quan tâm; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo xây dựng cơ quan, các đoàn thể đạt được kết quả thiết thực. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ từng bước được nâng. Đảng ủy đã đồn sức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có những chuyển biến tích cực.

        Tuy nhiên, Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên nhưng thiếu bền vững. Tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi còn thấp; chất lượng đại trà còn thấp ở  một số môn học, chưa có các giải pháp quyết liệt hiệu quả trong việc phụ đạo học sinh yếu kém; số học sinh có nguy cơ bỏ học còn cao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên nhà trường hiệu quả chưa cao. Công tác phát triển đảng viên còn hạn chế, chưa đạt chỉ tiêu được giao. Công tác kiểm tra, giám sát chưa đi vào chiều sâu, chưa có trọng tâm, trọng điểm và chưa bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

       Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu Đảng bộ chủ động thực hiện và phối hợp triển khai đạt kết quả các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đề ra trên lĩnh vực giáo dục như: đầu tư xây dựng phát triển cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học; thực hiện tốt đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chuẩn về năng lực, đạo đức. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục đi đôi với tăng cường các giải pháp huy động học sinh các cấp học ra lớp; giảm tỷ lệ học sinh bỏ học dỡ chừng xuống dưới 1,5%; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường. Huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục và đào tạo, khuyến khích đa dạng các hoạt động khuyến học, khuyến tài. Đảng bộ cần tích cực đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh. Quan tâm đặc biệt công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Chấp hành nghiêm các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt đảng; tăng cường đấu tranh tự phê bình và phê bình, chống tư tưởng nể nang, né tránh; giữ vững đoàn kết nội bộ. Dồn sức công tác phát triển đảng viên mới, nhất là phát triển đảng trong học sinh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, để xây đựng đội ngũ đảng viên thực sự cần - kiệm - liêm - chính - chí công - vô tư. Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với tăng cường chỉ đạo hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên, xây dựng nếp sống văn minh công sở, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.

        Với tinh thần tập trung dân chủ, trí tuệ, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ VIII gồm 7 đồng chí, tại phiên họp đầu tiên Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Nam giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Mộng Trinh giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, bầu UBKT Đảng ủy gồm 3 đồng chí.  Đại hội đã bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, là những đồng chí thực sự tiêu biểu đại diện cho đảng bộ để tham gia đóng góp tích cực vào sự thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ huyện./.