ĐẠI HỘI CHI BỘ BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG MAO

Vừa qua, Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Mao tiến hành Đại hội lần thứ  XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến dự và chỉ đạo có đồng chí Huỳnh Ngọc Liêm - Ủy viên Thường vụ - Trưởng Công an huyện, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Huyện ủy.

        Trong 5 năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của chi bộ, đơn vị đã đạt được nhiều thắng lợi, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong nhiệm kỳ. Quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý 17.255,98 ha, tổ chức quản lý, bảo vệ ngăn chặn có hiệu quả, xử lý kịp thời đúng quy định các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng, không để xảy ra điểm nóng phá rừng, cháy rừng trong lâm phận đơn vị quản lý. Hàng năm, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu cấp trên giao về công tác trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, đạt tỷ lệ cây sống trên 90%. Trong 05 năm, đơn vị đã thực hiện trồng rừng được 378,44 ha/350 ha, chăm sóc 567,72 ha/550 ha đạt 103,22% tại tiểu khu 128A xã Phan Hòa, từ nguồn vốn Chương trình trồng rừng thay thế và Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan được nâng lên. Tổ chức công đoàn, chi đoàn thanh niên được củng cố, kiện toàn qua đại hội và hoạt động hiệu quả. Viên chức đơn vị luôn được chi bộ quan tâm đào tạo bồi dưỡng, tạo điều kiện tham gia học tập nâng cao về mặt lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu trong công tác. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác dân vận, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc.

        Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trưởng Công an huyện ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, đảng viên, viên chức chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Mao đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu các đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao ý thức trách nhiệm của đảng viên, thảo luận, phân tích làm rõ thêm những nguyên nhân chủ quan và đóng góp với Đại hội những giải pháp thiết thực để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, đồng chí lưu ý một số nhiệm vụ và giải pháp của chi bộ cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025: Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển rừng, chăm sóc rừng, giao khoán bảo vệ rừng và phòng chống chữa cháy rừng hàng năm. Chú trọng công tác đốn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của từng phòng, tổ, trạm được giao nhiệm vụ. Giữ ổn định lâm phận và vùng giáp ranh, hạn chế tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng, không để xảy ra điểm nóng, bức xúc trong lâm phận quản lý. Tăng cường chỉ đạo hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên. Lãnh đạo xây dựng đơn vị đạt “chuẩn văn hóa”, đạt chuẩn về “an ninh trật tự”. Lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, nội quy cơ quan. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chấp hành nghiêm các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt đảng; tăng cường đấu tranh tự phê bình và phê bình, chống tư tưởng nể nang, né tránh; giữ vững đoàn kết nội bộ. Chăm lo công tác phát triển đảng viên mới. Tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác kiểm tra, giám sát quản lý đảng viên, cán bộ công chức và phát huy tính tiền phong gương mẫu của đảng viên và sự phối hợp cộng đồng trách nhiệm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Chi bộ.

        Đại hội đã biểu quyết một số chỉ tiêu chủ yếu: Quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng, đất lâm nghiệp được giao 17.255,98 ha,  không để xảy ra điểm nóng phá rừng kéo dài, phức tạp trong lâm quản lý nhất là vùng giáp ranh. Đảm bảo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch trồng rừng, chăm sóc rừng trồng cấp trên giao, đạt tỷ lệ cây sống và thành rừng theo quy định. 100% công chức, viên chức, đảng viên trong đơn vị tham gia học tập đầy đủ các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% gia đình công chức, viên chức, đảng viên trong đơn vị đạt gia đình văn hoá hàng năm, không vi phạm kế hoạch hóa gia đình. Không vi phạm tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành nội quy, quy định cơ quan. 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát triển đảng viên mới theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm bảo đảm chất lượng, trong nhiệm kỳ phấn đấu phát triển 05 đảng viên, cơ quan đạt chuẩn văn hóa hàng năm, tổ chức công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi đoàn thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm.

       Đại hội đã bầu chi ủy khóa XV gồm 05 đ/c và bầu đồng chí Nguyễn Đức Sinh làm bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Vinh giữ chức vụ phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII.