Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau thời gian khẩn trương tập trung chuẩn bị văn kiện, chuẩn bị công tác nhân sự, tổ chức hội nghị đảng viên lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội của cấp trên, đảm bảo đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện. Ngày 08/5/2020, Đảng bộ Công an huyện tổ chức thành công Đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham dự Đại hội, về phía tỉnh có đồng chí Đinh Kim Lập - Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo phòng nghiệp vụ Công an tỉnh,  về phía huyện có đồng chí Bùi Tấn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Tổ công tác chỉ đạo Đại hội và toàn thể đảng viên Đảng bộ Công an huyện.

Đồng chí Bùi Tấn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo đại hội

        Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an huyện, trong thời gian vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bắc Bình đã có nhiều nỗ lực trong công tác, chiến đấu, thi đua xung kích lập công, đồng lòng nhất trí làm thay đổi hình ảnh Công an nhân dân đầy thiện cảm, trách nhiệm và nhân văn của lực lượng công an huyện, nhiều lượt cá nhân, cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục khó khăn, tận tụy trách nhiệm, truy bắt tội phạm, lập nên nhiều thành tích xuất sắc của ngành.

       Có thể khẳng định rằng trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện với tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu, nỗ lực bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện để lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt, nổi rõ là: Đảng ủy Công an huyện đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an huyện cụ thể hóa và triển khai thực hiện có kết quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự gắn phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tình hình mới; từng bước phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện trên lĩnh vực giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Công tác nắm tình hình các mặt và xử lý kịp thời hơn. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đề ra nhiều biện pháp khá quyết liệt nhằm kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, một số vụ việc phức tạp đã được tập trung lãnh đạo đấu tranh, triệt phá có kết quả. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Đảng bộ quan tâm thực hiện; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều được học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời; tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ ổn định. Việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Chỉ thị 27, 30, 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện đạt được kết quả tốt. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng ngày càng tốt hơn; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với các cuộc vận động của ngành được triển khai thực hiện nghiêm túc và tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên.

        Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực cố gắng mà Đảng bộ Công an huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 và mong muốn các đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao ý thức trách nhiệm của đảng viên, thảo luận, phân tích làm rõ thêm những nguyên nhân chủ quan và đóng góp với Đại hội những giải pháp thiết thực để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

        Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Trung ương trình đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị của Huyện ủy khoá XI trình đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, thảo luận Báo cáo chính trị, thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện, góp ý Chương trình hành động của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với 07 nhóm giải pháp trọng tâm, trọng điểm trên tất cả các mặc công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn mới.

        Với tinh thần tập trung trí tuệ phát huy dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đồng chí (sau Đại hội bổ sung 1 đồng chí), Ban chấp hành Đảng bộ họp phiên họp đầu tiên bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí, đồng chí Huỳnh Ngọc Liêm - giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Văn Sen - giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng bộ, bầu UBKT Đảng ủy gồm 3 đồng chí; Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 07 chính thức, 01 dự khuyết, đại diện cho trí tuệ và tâm huyết của Đảng bộ dự đại hội Đảng bộ huyện khóa XII.

       Kết quả Đại hội thể hiện ý chí, quyết tâm và niềm tin thay đổi mạnh mẽ với hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an huyện Bắc Bình thân thiện, tận tụy, trách nhiệm, vì nước quen thân, vì dân phục vụ, tạo sự thay đổi rõ nét trong tư tưởng, hành động và trong từng việc làm cụ thể. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./.