Đại hội Chi bộ Quỹ tín dụng Chợ Lầu

Ngày 07/5/2020, Chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân Chợ Lầu tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Long - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy và 6/6 đảng viên của chi bộ.

        Chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân Chợ Lầu thành lập vào tháng 6/2019, là chi bộ được hình thành trong doanh nghiệp tập thể, tuy có những khó khăn trong hoạt động nhưng chi bộ đã nỗ lực khắc phục những khó khăn triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt những kết quả tích cực, nổi bậc là: Số lượng thành viên tăng đều hàng năm, đến nay số lượng thành viên của đơn vị là 3.681 thành viên, với số vốn điều lệ là 5,07 tỷ đồng. Được sự tín nhiệm của nhân dân, đến nay Quỹ tín dụng cũng đã huy động được nguồn tiền gửi tiết kiệm trên 80 tỷ đồng và hàng năm đều đạt lợi nhuận sau thuế trên 100% so với kế hoạch đã đề ra. Phong cách giao dịch và phục vụ khách hàng ngày một nâng lên, tạo niềm tin trong nhân dân khi đến giao dịch tại Quỹ tín dụng. Công tác xây dựng Đảng trong đơn vị được quan tâm; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo xây dựng cơ quan đạt được kết quả thiết thực. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ từng bước được nâng lên. Quan tâm quán triệt triển khai kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tạo nên những chuyển biến tích cực.

       Về phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị chi bộ cần tập trung triển khai tích cực đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong chi bộ và sự đồng thuận trong đảng viên, nhân viên. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ đảng viên, nhân viên trong chi bộ để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh. Phát huy tính năng động, sáng tạo trong đội ngũ nhân viên; nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu của các bộ phận trong đơn vị góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra hàng năm. Chấp hành nghiêm các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt đảng. Chăm lo công tác phát triển đảng viên mới. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chú trọng bồi dưỡng đảng viên, bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực lãnh đạo. Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn xây dựng thành lập các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên nếu có đủ điều kiện). Chú trọng công tác Dân vận ở địa bàn dân cư nhằm nâng số lượng, chất lượng thành viên gửi tiền tại đơn vị.

        Với tinh thần dân chủ, trí tuệ, Đại hội đã bầu đồng chí Lê Kim Hoàng Ảnh giữ chức vụ Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Hoàng Phước  giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025./.