Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo các ban, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Vừa qua, đồng chí Bùi Tấn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã tổ chức làm việc với Trưởng các ban, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2020.

     Thời gian qua, trong điều kiện vừa triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa triển khai nhiều nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy nhưng các cơ quan đã thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực như: tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, kiểm tra toàn diện gắn với đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tổng kết công tác xây dựng đảng, công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng năm 2019; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; dồn sức chỉ đạo hoàn thành đại hội các chi bộ trực thuộc cơ sở; chỉ đạo đại hội các chi, đảng bộ cơ sở gắn với chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quan tâm kiện toàn nhân sự lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

      Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng cùng những kết quả đạt được của các ban, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Đồng chí đề nghị trong thời gian đến các cơ quan tiếp tục dồn sức tham mưu chỉ đạo hoàn thành đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện. Tăng cường theo dõi, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với ổn định dân sinh, phát triển kinh tế, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 24/4/2020 Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; quan tâm giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ; công tác tổ chức dạy và học theo chương trình điều chỉnh. Triển khai các hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 - 19/5/2020). Phối hợp sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, tỉnh, huyện; đẩy nhanh giải pháp phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu được giao trong 6 tháng đầu năm.

     Ngoài ra, đồng chí cũng cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ từng đơn vị đề ra và đề xuất thêm một số nhiệm vụ trọng tâm cho từng ban, Văn phòng Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện để phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị chung của huyện./.