Image

Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận nghiên cứu thực tế tại xã Đa Mi và xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc

Ngày 04/7/2020, đoàn nghiên cứu thực tế gồm 13 thành viên là giảng viên  Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận, do đồng chí Trần Thị Minh Hoài - Phó Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn đã nghiên cứu thực tế tại xã Đa Mi và xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.