Image

TỔ PHÓNG VIÊN NỮ TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN VÀ THỂ THAO HUYỆN BẮC BÌNH - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TRONG CÔNG TÁC

Làm phóng viên là phải trăn trở, xông pha, với đàn ông đã vất vả, gian khổ, nhưng với phụ nữ thì sự vất vả đó dường như gấp đôi. Nhớ những lần đêm ngày lăn lộn khắp đó đây để gần gũi với con người, với các vùng đất xa xôi hẻo lánh để làm tin, viết bài đối với là Tổ phóng viên nữ của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Bắc Bình là một trải nghiệm. Ngoài chịu áp lực trong công việc, họ còn kiêm nhiệm nhiều vai trò, trách nhiệm của người vợ, người mẹ. Do đó, người phụ nữ phải nỗ lực nhiều hơn để cân bằng giữa công việc và gia đình.