Image

HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN HUYỆN BẮC BÌNH LẦN THỨ V – NĂM 2020

Sáng ngày 01/7/2020, huyện Bắc Bình tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V, năm 2020 tại Hội trường UBND huyện. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Minh Thư - Trưởng Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh; đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đại diện Thường trực HĐND, UBMT.TQVN huyện lãnh đạo UBND, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã - thị trấn cùng 102 đại biểu đại diện cho các tập thể lao động tiến tiến, xuất sắc, cá nhân chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến trong toàn huyện về dự hội nghị.