Bắc Bình: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN NHIỆM KỲ III CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CHỢ LẦU

Sáng ngày 29/01/2016, Quỹ Tín dụng nhân dân Chợ Lầu tổ chức Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ III (2016 - 2021). Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Xuân Chỉnh - Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Thuận; đồng chí Nguyễn Di - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo Quỹ Tín dụng nhân dân Phan Rí Thành, Chí Công, các cơ quan, ban, ngành, mặt trận - đoàn thể huyện, thị trấn Chợ Lầu, xã Hồng Thái cùng 145/200 thành viên của Quỹ Tín dụng nhân dân Chợ Lầu.

        Đại hội đã lắng nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động kinh doanh, hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ II và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III.

        Trong nhiệm kỳ II mặc dù gặp nhiều khó khăn, lãi suất trên thị trường biến động đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các tổ chức tín dụng quy mô nhỏ, trong đó có hoạt động kinh doanh của Quỹ TDND Chợ Lầu, nhưng dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận, các cấp ủy Đảng, chính quyền, tinh thần trách nhiệm của Hội đồng quản trị cùng với sự đồng lòng, nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên Quỹ TDND Chợ Lầu đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, nổi bật đó là: đã kết nạp mới 956 thành viên, tăng 512 thành viên so với đầu nhiệm kỳ; vốn điều lệ 2.099,99 triệu đồng. Vốn huy động tiền gửi tăng theo từng năm, doanh số huy động tính đến năm 2015 đạt 24, 538 tỷ đồng, tăng 17,7 tỷ so với đầu nhiệm kỳ. Dư nợ tính đến hết năm 2015 đạt 36 tỷ 600 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 300,09% so với đầu nhiệm kỳ. Công tác quản lý tài vụ đảm bảo đúng nguyên tắc và chi tiêu tiết kiệm để đảm bảo lợi nhuận theo nghị quyết đại hội thành  viên, tổng thu trong nhiệm kỳ đạt gần 5 tỷ đồng, tổng chi đạt gần 4 tỷ 400 triệu đồng, kết quả kinh doanh đạt gần 600 triệu đồng. Công tác kế toán tài chính luôn được phản ánh kịp thời, chính xác, đầy đủ. Công tác kho quỹ, kiểm soát, đào tạo cán bộ, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn luôn được quan tâm thực hiện, ngày càng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Quỹ TDND Chợ Lầu đã quan tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị do cấp ủy địa phương phát động, trong năm 2015 đã thành lập tổ chức Công đoàn, Hội Phụ nữ của Quỹ TDND Chợ Lầu; tích cực hưởng ứng các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương như đóng góp các loại quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tặng quà tết cho hộ nghèo…

        Tới dự chỉ đạo và phát biểu tại đại hội, đồng chí Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Thuận đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà quỹ tín dụng nhân dân Chợ Lầu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ đến: Nắm bắt kịp thời các chủ trương, đề án phát triển kinh tế địa phương để chủ động huy động vốn, đầu tư tín dụng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bộ máy điều hành; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Quỹ TDND Thay đổi cách nhìn, tác phong làm việc và giáo dục đạo đức nghề nghiệp cán bộ Quỹ TDND gắn với đổi mới phương pháp giao dịch, quan tâm tới các thành viên tạo điều kiện để các thành viên được vay vốn dài hạn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ; phát huy vai trò độc lập của Ban kiểm soát; xử lý nợ xấu nhằm bảo đảm hoạt động của Quỹ.

        Các đại biểu về tham dự Đại hội đã tích cực tham gia phát biểu ý kiến, đưa ra các giải pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại nhằm đưa hoạt động quỹ tín dụng ngày càng phát triển.

        Đại hội cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín của các Đại biểu là thành viên của Quỹ đối với Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021); đồng thời lấy phiếu tín nhiệm bầu cử chức danh đối với Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

        Nhân dịp này, Quỹ Tín dụng nhân dân Chợ Lầu đã trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tín dụng./.