Image

Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm điểm năm 2019

        Sáng ngày 18/11/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình, kiểm tra toàn diện gắn với đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019 ; đồng thời, quán triệt các văn bản của Trung ương và huyện.