Image

Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Phụ nữ năm 2019

Sáng ngày 13/11/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2019 gắn với sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 938, 939; tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng chí Nguyễn Di - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ các xã - thị trấn, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện.