HUYỆN ỦY BẮC BÌNH

Địa chỉ: 296A Nguyễn Tất Thành - Thị trấn Chợ Lầu -

huyện Bắc Bình - Tỉnh Bình Thuận

 

Số điện thoại: 0252.3640.359    fax: 0252.3860.080